Bestuur

Het bestuur van de Jonge Veranderaars bestaat momenteel uit zeven leden. Het doel van het bestuur is enerzijds de missie, visie en doelstellingen te bewaken. Zij willen de leden van Jonge Veranderaars zo goed mogelijk faciliteren en begeleiden in het verwezenlijken van hun ideeën.

Ieder bestuurslid heeft een duidelijke taak en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Daarnaast kan een bestuurslid geraadpleegd worden wanneer een Jonge Veranderaar geholpen wil worden met het verwezenlijken van zijn/haar idee of initiatief. Het bestuur wordt ondersteund door projectgroepen en commissies met wie zij samen alle evenementen en studiereizen organiseren.

Versterk jij het bestuur?

Het bestuur van Jonge Veranderaars is op zoek naar een organisatorisch talent met doorzettingsvermogen die in staat is mensen te mobiliseren. Ben jij die aanwinst voor het JV bestuur? Grijp je kans en zet je stempel op de toekomst. Jij organiseert samen met andere enthousiaste Jonge Veranderaars evenementen die inspireren tot actie en je brengt jouw ideeën tot alle lagen in de sector zodat ze echt worden gerealiseerd. Interesse? Stuur een mail naar info@jongeveranderaars.nl of neem contact op met één van de bestuursleden.

Jort Kuiper


Voorzitter


voorzitter@jongeveranderaars.nl

 

Jort is adviseur bij Stevin Technology Consultant. Naast zijn werk, is hij voorzitter van Jonge Veranderaars. “Mijn doel is het versnellen van de transitie naar duurzaam en persoonlijk ov. Ik geloof dat jongeren hiervoor essentieel zijn. Daarom verbind ik jongeren in een omgeving waarbij experimenteren met nieuwe ideeën de standaard is. Daar krijg ik energie van en leer ik veel nieuwe mensen kennen.”

Ingrid Dankers


Secretaris & Summer Challenge


info@jongeveranderaars.nl

 

Ingrid werkt als Projectmanager bij Railforum en is vanuit die rol de vaste kracht achter Jonge Veranderaars. “Ik hecht veel waarde aan plezier binnen mijn werk en zorg daarvoor binnen de projectgroepen van Jonge Veranderaars. Het netwerk van Jonge Veranderaars is ontzettend waardevol voor je verdere loopbaan. Als echte netwerker kom je mij dan ook regelmatig tegen!”

Allard Katstra


Penningmeester


info@jongeveranderaars.nl

 

Allard is adviseur bij Arcadis. Vanuit zijn werk en interesse in de spoorsector is hij bij JV terecht gekomen en in het bestuur houdt hij controle over de financiën. “Ik vind het mooi om te denken in oplossingen, anderen te motiveren dat ook te doen en samen onze sector naar een hoger niveau te tillen. Voor ons jongeren ligt hiervoor een uitgelezen kans: wij zijn (minder) gehinderd door ballast uit het verleden en door onze status kunnen we op een veilige controleerde manier creatief nadenken over de toekomst.”

Rohini Bhaggoe


Communicatie


info@jongeveranderaars.nl

 

Rohini is Marketing & Sales Manager bij 9292, daarnaast is zij als bestuurslid verantwoordelijk voor de communicatie van Jonge Veranderaars. “Ik vind het vooral mooi om te zien dat JV jongeren in deze sector de mogelijkheid biedt om kennis te delen, samen tot innovatieve concepten te komen en de reiziger écht centraal te stellen. En natuurlijk zijn de borrels en leuke activiteiten een leuke manier om je netwerk te vergroten!”

Sebastiaan van der Vliet


Bestuurslid


info@jongeveranderaars.nl

 

Sebastiaan is beleidsadviseur openbaar vervoer en luchtvaart bij de Provincie Zuid-Holland. “Openbaar vervoer is cruciaal om ons kleine en drukke land bereikbaar en leefbaar te houden en duurzaam te maken. Er moet alleen nog een hoop gebeuren om OV voor veel mensen een echt alternatief te laten zijn. Dit kan alleen als we samen slimme ideeën bedenken om het openbaar vervoer te verbeteren. De Jonge Veranderaars kunnen hier een cruciale rol in spelen door jongeren in de sector de beste nieuwe ideeën te laten bedenken en de sector te inspireren”.

Thomas Mohring


Bestuurslid


info@jongeveranderaars.nl

 

Thomas werkt als beleidsadviseur milieu & duurzaamheid bij ProRail. Vanuit die rol zet hij zich in om ProRail, de OV-en spoorsector en daarmee Nederland te verduurzamen. Als bestuurskundige kijkt Thomas naar duurzame mobiliteit als een maatschappelijk vraagstuk. Dat gaat natuurlijk over het beperken van de negatieve effecten van mobiliteit op mens en milieu. Maar dat gaat ook over de vraag hoe we mobiliteit in Nederland zo optimaal mogelijk organiseren, rekening houdend met de verschillen tussen bijvoorbeeld rijk en arm, gezond en mindervalide, jong en oud, Randstad en platteland en inwoner en bezoeker. Thomas is bestuurslid bij Jonge Veranderaars omdat hij gelooft dat Jonge Veranderaars een essentiële rol kunnen spelen in dit vraagstuk door innovatie te omarmen en positieve verandering binnen en buiten de sector te realiseren.