Bestuur

Het bestuur van de Jonge Veranderaars bestaat momenteel uit zeven leden. Het doel van het bestuur is enerzijds de missie, visie en doelstellingen te bewaken. Zij willen de leden van Jonge Veranderaars zo goed mogelijk faciliteren en begeleiden in het verwezenlijken van hun ideeën.

Ieder bestuurslid heeft een duidelijke taak en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Daarnaast kan een bestuurslid geraadpleegd worden wanneer een Jonge Veranderaar geholpen wil worden met het verwezenlijken van zijn/haar idee of initiatief. Het bestuur wordt ondersteund door projectgroepen en commissies met wie zij samen alle evenementen en studiereizen organiseren.

Versterk jij het bestuur?

Het bestuur van Jonge Veranderaars is altijd op zoek naar een organisatorisch talent met doorzettingsvermogen die in staat is mensen te mobiliseren. Ben jij die aanwinst voor het JV bestuur of commissie? Grijp je kans en zet jouw stempel op de toekomst. Jij organiseert samen met andere enthousiaste Jonge Veranderaars evenementen die inspireren tot actie en je brengt jouw ideeën tot alle lagen in de sector zodat ze echt worden gerealiseerd. Interesse? Stuur een mail naar één van de bestuursleden.

Rohini Bhaggoe


Voorzitter


voorzitter@jongeveranderaars.nl

 

Rohini is Marketing & Sales Manager bij 9292, daarnaast is zij voorzitter van Jonge Veranderaars. “Ik vind het vooral mooi om te zien dat JV jongeren in deze sector de mogelijkheid biedt om kennis te delen, samen tot innovatieve concepten te komen en de reiziger écht centraal te stellen. En natuurlijk zijn de borrels en leuke activiteiten een leuke manier om je netwerk te vergroten!”

Sebastiaan van der Vliet


Penningmeester


info@jongeveranderaars.nl

 

Sebastiaan is beleidsadviseur openbaar vervoer en luchtvaart bij de Provincie Zuid-Holland. “Openbaar vervoer is cruciaal om ons kleine en drukke land bereikbaar en leefbaar te houden en duurzaam te maken. Er moet alleen nog een hoop gebeuren om OV voor veel mensen een echt alternatief te laten zijn. Dit kan alleen als we samen slimme ideeën bedenken om het openbaar vervoer te verbeteren. De Jonge Veranderaars kunnen hier een cruciale rol in spelen door jongeren in de sector de beste nieuwe ideeën te laten bedenken en de sector te inspireren”.

Thomas Mohring


Bestuurslid


info@jongeveranderaars.nl

 

Thomas werkt als beleidsadviseur milieu & duurzaamheid bij ProRail. Vanuit die rol zet hij zich in om ProRail, de OV-en spoorsector en daarmee Nederland te verduurzamen. Als bestuurskundige kijkt Thomas naar duurzame mobiliteit als een maatschappelijk vraagstuk. Dat gaat natuurlijk over het beperken van de negatieve effecten van mobiliteit op mens en milieu. Maar dat gaat ook over de vraag hoe we mobiliteit in Nederland zo optimaal mogelijk organiseren, rekening houdend met de verschillen tussen bijvoorbeeld rijk en arm, gezond en mindervalide, jong en oud, Randstad en platteland en inwoner en bezoeker. Thomas is bestuurslid bij Jonge Veranderaars omdat hij gelooft dat Jonge Veranderaars een essentiële rol kunnen spelen in dit vraagstuk door innovatie te omarmen en positieve verandering binnen en buiten de sector te realiseren.

Pim Monquil


Bestuurslid

Pim werkt als consultant bij Stevin Technology. Hij houdt zich bezig met het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hier komen een aantal grote uitdagingen bij kijken: de vergrijzing van de sector, de maatschappelijke beweging richting duurzaamheid en de daarbij horende veranderingen op de arbeidsmarkt, maar ook de gebrekkige instroom aan nieuw talent in de mobileitssector. Als bestuurslid bij JV zet Pim zich in om young professionals te enthousiasmeren voor onze mooie sector, en natuurlijk om andere young professionals te ontmoeten en te leren kennen.

Margarete Borsboom


Bestuurslid

Margarete werkt als materieelplanner bij de NS. Hier houdt ze zich bezig met het plannen en optimaliseren van de materieelinzet voor de nieuwe dienstregeling. “Ik vind dat het openbaar vervoer in Nederland goed (door)ontwikkeld is ten opzichte van andere landen in Europa. Echter denk ik dat er altijd ruimte is voor verbetering en innovatie. Dit is alleen mogelijk als de samenwerking tussen de verschillende bedrijven in de mobiliteitssector nauw is. Ik denk dat de Jonge Veranderaars hier een goede facilitator in kunnen zijn door jonge professionals en hun kennis bij elkaar te brengen.”