Railforum

Het kennisnetwerk voor inspirerende ontmoetingen
Railforum organiseert bijeenkomsten, waarbij de (brede) railsector elkaar ontmoet, discussieert en het liefst direct initiatief toont en acties uitzet. Dit doet zij in samenwerking met haar leden en partners. Door de unieke mix van actieve leden snijden ze onderwerpen aan die nergens anders aan bod komen. Bekijk het programma en meld je aan.

Breed platform
Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk van 200 bedrijven en organisaties die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van het railvervoer voor zowel personen als goederen. Railforum brengt verladers, vervoerders, bouwers, adviesbureaus en overheden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Railforum betrekt alle niveaus en generaties bij haar activiteiten. In projecten wordt de kennis van leden gekoppeld om tot nieuwe inzichten te komen. Op deze manier stimuleert Railforum samenwerking in de railsector en creƫert zij ruimte voor verbetering.