UIC Global Rail Freight Conference (GRFC) – Young Professionals Think Tank

“Is rail freight ready to embrace next generations of workforce and technologies in the 21st century?”

22-23 juni 2016, Van Nelle fabriek, Rotterdam

Dat was de hoofdvraag waarop de Young Professionals Think Tank aan het eind van de UIC GRFC een antwoord moest gaan geven. Vijf Jonge Veranderaars werden geselecteerd om deel te nemen aan deze internationale, multidisciplinaire Think Tank.

Gedurende de twee dagen diende de Think Tank als ‘barometer’ om te achterhalen wat spoorgoederenvervoer zoal doet voor het aantrekken van jonge werknemers en innovatieve ideeën. Zo kregen de young professionals de kans om CEO’s en andere vertegenwoordigers te interviewen en alle plenaire sessies bij te wonen. Hierbij werden ze bijgestaan door Armand Toubol, (Honorary General Manager SNCF, BIC Board Member) om bij de juiste personen geïntroduceerd te worden.

De algemene boodschap gedurende het congres was dat het marktaandeel van spoorgoederenvervoer binnen de globale logistieke keten, mede door opkomende technologieën zoals Truck Platooning, onder druk staat. Daarom zal de focus meer moeten liggen op samenwerking tussen alle betrokken partijen voor de verschillende corridors.

20160623_318_BD

Tussen de plenaire sessies kreeg de Young Professionals Think Tank genoeg tijd voor brainstormsessies om een gezamenlijke toekomstvisie te vormen. Dit leidde vaak tot interessante discussies. Tijdens de laatste sessie van het congres met thema “The Workforce of the Future: Digital Skills and Human Capital”, konden de young professionals hun bevindingen presenteren en zo een jonge, frisse bijdrage leveren aan de toekomstvisie van spoorgoederenvervoer. Om deze visie kracht bij te zetten werd gekozen voor een dynamische, interactieve presentatie met de boodschap dat spoorgoederenvervoer autonoom, transparanter, data-based, meer open-minded, en minder politiek-gevoelig moet zijn. Zo werd tot slot het publiek uitgedaagd om actief een ‘human landbridge’ voor de Europa-Azië corridor te vormen, om de noodzaak te benadrukken dat samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig is voor het streven naar een gemeenschappelijk doel. Dit werd zeer positief ontvangen.

Al met al kan er teruggekeken worden op een zeer leerzame ervaring.