Toekomstvisie OV 2040: Pilot Zuidelijke Randstad

Datum: 5 oktober
Tijd: 16.30 uur – 19.00 uur
Locatie: APPM, Hoofddorp

Wat zien de Jonge Veranderaars als de strategische kernopgaven van de Zuidelijke Randstad als het gaat om openbaar vervoer?

Creativiteit en vernieuwing staan centraal bij het uitwerken van het OV-toekomstbeeld voor de Zuidelijke Randstad richting 2040. Vanwege de lange termijn en de snelheid van ontwikkelingen op mobiliteitsgebied spelen er grote onzekerheden. Er wordt daarom met scenario’s gewerkt om een gevoel te krijgen voor robuuste keuzes die voor de korte en middellange termijn te maken zijn. Parallel wordt de methodiek vastgelegd die vervolgens kan worden toegepast in de andere Nederlandse regio’s.

Bij het programma ‘OV Toekomstbeeld’ hebben het ministerie van I&M, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag het initiatief genomen om dit op het schaalniveau van de Zuidelijke Randstad nader uit te werken in de vorm van een pilot. Dit doen zij in nauwe samenwerking met NS, Prorail, regionale vervoerders en gemeenten. APPM en Goudappel Coffeng zijn ingeschakeld om het proces te helpen ontwikkelen en begeleiden.

Om deze creativiteit en vernieuwing zoveel mogelijk te waarborgen worden verschillende sessies georganiseerd. Graag nodigen we jou als JV’er uit om mee te denken! Door deel te nemen aan deze sessie denk je mee en lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstperspectieven.

Op basis van verschillende kaartbeelden gerelateerd aan aanbod, vraag en gebruik van mobiliteit gaan we het gesprek aan. De sessie vindt plaats op maandag 5 oktober van 16.30 tot 19.00 uur in Hoofddorp.