Succesvolle Open Space #1

Op 14 juni kwamen we bijeen bij 9292 voor de allereerste Open Space. Een open karakter waar iedereen inbreng kan hebben, ideeën kan pitchen of zich aan kan melden voor commissies. Voorzitter Evelien Fleskens nam als eerste het woord en na een korte introductie deed Stefan Hulman een woordje over bezieling in de OVsector. We danken 9292 voor het beschikbaar stellen van hun ruimte. Naast foto’s werd de sfeer van de bijeenkomst vastgelegd door sneltekenaar Herman Weeda (JAM Visueel Denken).

Mark Sloothaak showt ons de geheel vernieuwde website van de Jonge Veranderaars. Vorig jaar is er door Chris Quartel, stagiaire bij Railforum, een opzet gemaakt voor een nieuwe website. Een klein jaar later is het dan zover en kan de spiksplinternieuwe site in gebruik genomen worden! Nieuwe functies als twitter, zoek en aanmeldfunctie ontbreken uiteraard niet op de site.
Na de demonstratie van de website neemt Nicole Kommer, Commissiechoach, het woord over de invulling van het jaarcongres van Railforum. Ieder jaar is er ruimte voor de JV om het podium te nemen op het jaarcongres, waardoor we een statement kunnen nemen. Eerder werden er al filmpjes gemaakt en Sinterklaas uitgenodigd. Gevraagd werd wie er mee wil helpen? Bas Weers en Stefan de Konink geven aan mee te willen denken over het jaarcongres. Enkele ideeën die geopperd werden waren: Sexy, hippe reclame in de stijl van autoreclame, Flash mob.

Vervolgens was de pitch over de komende studiereis aan de beurt. Daniel Sparing vertelde over de plannen om naar Wenen en/of Budapest te gaan. Zijn er nog mensen die willen aanhaken bij de commissie? Marjolijn Terpstra en Alwin Pot geven aan te willen helpen. Er worden genoeg ideeën geopperd zoals een rondvaart over de Donau als een bezoek aan het hoofdstation van Budapest dat gerenoveerd wordt. Zowel Budapest als Wenen worden gezien als leuke, interessante bestemmingen.

Tussendoor wordt er gevraagd wie er nog interesse heeft om als commissiecoach op te treden. Ingrid de Bruijn lijkt dit leuk om te doen.

Vanwege al het enthousiasme is er beperkt tijd om nog verder op activiteiten in te gaan. Kort wordt nog een oproep gedaan voor de Rover-activiteit. Bas Weers, Thomas Bakken en Daniël Broeke geven aan mee te willen werken hieraan.  Het beeld van Rover wordt nog wel geschetst, ondertussen getekend door de live tekenaar die aanwezig is. Beelden en woorden die opkomen zijn:

Geëngageerd
Afbreuk imago OV
Sandalen
Grappig
Stoffig
OV-nerds
Betrokken
“OV is een recht”
(detail) Kennis
Linnen tasje
Veel tijd
“Tegen”
Lokaal belang
Veel kennis
Ijverig
Groen Links stemmen
Baard
Behoudend wat er is
Zeuren/Mopperen
Klagen over organisatie
65+
Man
Reactief
Zijlijn
Instituut
Betrokken
Tunnelvisie

Kort besproken wordt nog de Hanzenlijn activiteit, we mogen briefjes plakken bij ideeën die ons leuk lijken. Interessant wordt gevonden: De dienstregeling en waarom de Hanzenlijn wel binnen het budget kan blijven en waarom lukt dit de Betuweroute en HSL niet?  

Spoorvisie 2030 wordt ook kort toegelicht. Ideeën die geroepen worden zijn studenten betrekken bij het project doormiddel van samenwerking met Universiteiten/Hogescholen. Meegenomen moet worden de geschiedenis van het spoor. Neem als voorbeeld Haven Rotterdam. Neem de visie van Rover ook mee. Daarna moet het opgedeeld worden in 4 jaar voor de politiek. De eerste activiteit vindt plaats op 2 augustus, je kunt je hiervoor aanmelden op de JV site.

Al met al een geslaagde eerste Open Space! De volgende Open Space staat gepland op 6 september, zorg dat je deze datum alvast vrij houdt!