Samenwerken in het jaar van de Ruimte

De Jonge Veranderaars zijn betrokken bij het Jaar van de Ruimte.

Door het Netwerk Jong Leefomgeving en een club jonge ruimtemakers en -denkers is op 2 maart jongstleden ‘Generatie R’ opgericht. Generatie R verwijst naar een ”jonge” generatie die begaan is met ruimte. Zij gaan zich bezighouden  met het ontwikkelen een jonge visie op de (leef)omgeving van Nederland tijdens het Jaar van de Ruimte. Het Jaar van de Ruimte is een serie van inspirerende activiteiten die de professionele, politieke en maatschappelijke discussie over de ruimtelijke ordening in ons land voeden.

Geen parallelvisie of anti-beweging, maar nadruk op samenwerking, versterking en integratie van de jonge ruimte netwerken binnen de ontwikkeling van de nieuwe Nationale Omgevingsvisie. De omgevingsvisie, een politiek-bestuurlijk document,  beschrijft op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving van Nederland op integrale wijze. Wij denken hier graag aan mee. Geen tegengeluid dus, maar versterken wat er al is!

De focus ligt dus op jonge professionals die actief zijn op het gebied van (een aspect van) de fysieke leefomgeving.  Van onderlinge samenwerking is soms, maar in beperkte mate sprake. Toch is er één ding dat al deze professionals en netwerken met elkaar verbindt: het ‘jong zijn’. Dit biedt een aantal eigenschappen die goed aansluiten bij de gewenste benadering, zoals het open staan voor verandering, nieuwe uitdagingen en onbevangenheid.

Generatie R wordt gevormd door: BNSP jong professional, De Jonge Veranderaars, JongGeo, Jong KNW, Jong Leefomgeving, Jong STRONG, Stadswerk young professional, VVM Jong, YURPS en JongeHonden.

Voor meer informatie of om mee te denken, neem contact op met: info@jongeveranderaars.nl

Startbijeenkomst-jaar-van-de-ruimte-e1425457280883