OV Next Step, een interview met Tania en Bas

OV Next Step, een interview met initiatiefnemers Tania Rademaker en Bas Weers

1- Voor wie jullie nog niet kent: wie zijn jullie?                                                                                                                               5
Wij zijn Tania Rademaker en Bas Weers, beide jarenlang JV’er geweest. Tania is Relatiemanager bij 9292 en al sinds 2006
lid van de JV. Bas kwam in de ov-sector terecht als accountmanager bij Esler. Voor hij in de sector werkte had hij niets met treinen en ov. Zo kwam hij steeds meer in aanraking met de spoorindustrie en is hij in zijn zoektocht naar een netwerk bij de JV terecht gekomen. Sindsdien heeft hij, zoals hij zelf zegt, de magie mogen ervaren en is hij gegrepen door de sector.

2- Wat is OV Next Step en voor wie is het?
OV Next Step is voor de mensen die door hun leeftijd niet meer binnen de doelgroep van de JV horen maar hun passie voor het vakgebied nog lang niet zijn verloren. OV Next Step is dan ook letterlijk “the next step” na je JV. Hoewel Bas en Tania de initiatiefnemers zijn voor OV Next Step gebeurd de organisatie vanuit samenwerkingen binnen de hele groep.

3- Bestaat de organisatie van OV Next Step alleen uit jullie?
Iedereen die zich OV Next Step voelt valt onder de organisatie van OV Next Step. We zijn allemaal teamleden en ieder denkt en werkt ook mee aan de invulling en organisatie van bijeenkomsten. Het enthousiasme vanuit de groep is groot, voor komend jaar is er alweer een megalist aan topics en locaties. Iedereen komt om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, het aantal teamgenoten blijft groeien. Er zijn binnen OV Next Step geen bedreigingen als concurrentie omdat we onafhankelijk zijn. We streven ernaar de bijeenkomsten zoveel mogelijk gratis te houden, dit kan omdat de meeste teamleden hebben altijd wel iets te geven, denk bijvoorbeeld aan de zaal, een spreker of een rondleiding. rondleiding.

4- Hoe is het idee van OV Next Step ontstaan?
Bas: “ik moest vanwege mijn leeftijd uit de JV maar vond de overstap naar Railforum te groot en te algemeen. Ik wilde iets doen voor de groep die zich nog JV’er voelen maar 35+ zijn.2” Tania: “in 2013 is een dergelijk initiatief (VIS) opgezet maar dit kwam niet helemaal van de grond.” Ook Tania kwam dichterbij de 35 en dacht al na over de mogelijkheden na de JV. In 2012 hebben Bas en Tania al samengewerkt in een commissie. Omdat het toen al klikte in de samenwerking is het niet zo gek dat ze elkaar opzochten om OV Next Step op te zetten. Zo is, heel spontaan tijdens een borrel, het zaadje “OV Next Step” gepland.

Bij het pitchen van hun idee aan Ronald Havekamp (bedenker o.a. ov-fiets) was er wat onduidelijkheid over het verschil met de JV. “Je moet het eigenlijk zien als the next step..” En zo is de naam dan ook geboren.

5- Wat is het doel van OV Next Step?
Het samenbrengen van mensen die passie voor het vakgebied hebben, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. En waar mogelijk, bij het ontstaan van een goed idee de verdere implementatie bij bedrijven.

6- Op welke manier is OV Next Step anders dan de JV?
Door de fase waarin men zit is het Inhoudelijk anders. Veel teamleden van OV Next Step zijn in een positie om zelf dingen te kunnen veranderen. Ook worden vraagstukken anders bekeken, niet meer uit idealisme maar meer vanuit realisme. De passie voor het vakgebied en de positieve benadering van de sector hebben we met de JV gemeen.

7- Wat voor dingen hebben jullie afgelopen jaar georganiseerd? 3
Afgelopen jaar zijn er naast de aftrap een workshop Big Data, een rondleiding bij Dekrarail en een bijeenkomst over kennis flexibilisering georganiseerd. Op de allereerste sessie, begin dit jaar kwamen we voor het eerst bij elkaar. We waren erg zenuwachtig want, wat nou als er helemaal niemand komt? Gelukkig bleek niets minder waar, het enthousiasme waarmee Post-it’s werden geplakt, iedereen meedacht en gesprekken op gang kwamen gaf zoveel energie! Vanaf dit moment was het niet meer alleen in onze hoofden, maar was het er ook ineens, dat was zo gaaf! Tania: “Ook bij de laatste sessie bleef iedereen lang doorpraten en zelfs later gonst het na, hoeveel mailtjes en verzoeken om de presentaties te delen ik wel niet krijg! Dan voel je gewoon dat de effort die je erin steekt het meer dan waard is, je krijgt er zoveel voor terug”.

8- Wanneer is jullie doel bereikt?
De eerste doelen zijn bereikt, maar er is nog meer dan genoeg ambitie. We mogen nu groter gaan dromen, bijvoorbeeld aan mobiliteit Next Step. We doen het niet alleen dus iedereen heeft verschillende ambities. We blijven bewaken dat er geen trekkers komen maar dat het echt uit samenwerkingen zal blijven ontstaan. 4Bas: ik zou het bijvoorbeeld wel leuk vinden als we de volledige breedte van de sector vertegenwoordigen. We missen bijvoorbeeld nog aannemers, ingenieurs, decentrale overheden, metro en tram, maar dat komt allemaal wel. Ook zou het gaaf zijn als we teamleden hebben van bedrijven als Uber.

9- Wat zijn de plannen en ambities voor 2016?
12 januari is de kick off van het nieuwe jaar. We gaan dan, net als vorig jaar met Post-it’s aan de slag om te ontdekken waar dit jaar behoefte aan is. We merken bijvoorbeeld al wel dat er een grote vraag is naar kennisdeling over duurzaamheid. De exacte invulling moet echt nog vanuit de samenwerking ontstaan. Juist omdat we het samen doen voelt iedereen zich verbonden en is iedereen bereid niet alleen te halen maar ook te brengen.

10- Hoe kunnen geïnteresseerden zich voor OV Next Step aanmelden?
Ben je nou ook iemand met passie voor het ov en ben je 35+, kijk dan voor meer informatie op de Facebookpagina en de Linked-In pagina van OV Next Step. Wil je ook meegenomen worden in de mailing, neem dan contact op met Tania. TRademaker@9292.nl