OudEnNieuw Borrel

Een nieuw jaar, een nieuw begin. De eerste bijeenkomst in 2012 kreeg een tweede dimensie door het samenbrengen van de huidige ‘nieuwe’ Jonge Veranderaars en de oud-JV’ers. Het imago van onze sector is dat het gedomineerd wordt door oude starre mensen, het tegendeel is waar en dat werd vanavond maar weer eens goed bevestigd. Met elkaar luisterden wij naar vijf inspirerende verhalen van ‘oude’ Jonge Veranderaars.

Mark van hagen (NS) vertelde over de klantwens piramide. De basis van deze piramide is veiligheid en betrouwbaarheid. Daar bovenop staan snelheid en gemak. Daar wordt in de sector veel op gestuurd, maar op een gegeven moment treedt er gewenning op en daalt de waardering van de klanten. Comfort en beleving, daar kunnen klanten wel mee gebonden worden.  Met deze twee woorden in het achterhoofd kunnen we scoren als we de reputatie van onze sector willen verbeteren en laten groeien. Maurits van Witzen vertelde over de drie structurele veranderingen waaraan hij heeft meegewerkt, de ene wat succesvoller dan de andere. Zo voerde hij in de jaren ’60 actie tegen de metroplannen voor de Amsterdamse metro, Spoorslag 70 en de HSL. Piet Geurts (zelfstandige) vertelt over de verdeling tussen regionaal en intercity verkeer. Zijn tip voor de Jonge Veranderaars: verdiep je het onderwerp, het begint bij ambitie en de werkelijke intentie om iets waar te maken en vooral hou vol! Frank van Setten was het met Piet eens, want in de sector stuit je vaak op de ‘ja maar’ mentaliteit en de reactie van ‘ja’ zeggen, maar ‘nee’ doen. Dat draagt niet bij aan het verbeteren van het imago.  De vele regels in de sector zijn er volgens hem om veranderd te worden! Tot slot grijpt Jeroen Haver (ministerie I&M) terug op het thema ‘niet denken voor de klant, maar door de klant’. Denk in kansen en niet alleen in kosten.

Evelien Fleskens (voorzitter van de JV) sloot af met een vooruitblik op ons jaarprogramma. Ook wij denken dit jaar niet voor de klant, maar door de klant. Ook wij zijn klant en vinden dat het  imago en de reputatie van onze sector moet verbeteren. Het thema reputatie en imago zullen dit jaar dan ook hoog op de agenda staan. Dit jaar blijft het niet alleen bij lullen, wij doen het gewoon, want dat is wat wij, de klant, willen!