Marketingcongres

Op 22 maart organiseerden de Jonge Veranderaars van Railforum hun Marketing Congres. Met het inspirerende Media Plaza als locatie en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga én OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven als dragende sprekers waren de P’s van plaats en people alvast goed ingevuld.

Jonge Veranderaars voorzitter Kaj Mook riep echter vooral de andere aanwezigen op om het samen van doen te maken. De Jonge Veranderaars gaven de bijeenkomst namelijk het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ mee. Dit motto legt een relatie tussen enerzijds de behoeften van de OV-reizigers in een steeds individuelere samenleving en anderzijds de verschillende vervoerders en opdrachtgevende overheden die gezamenlijk aan deze wensen invulling dienen te geven. De voor het middagprogramma genodigde bestuurders, directieleden en marketingverantwoordelijken waren dan ook uit zowel overheid als markt afkomstig.
Staatssecretaris Huizinga – in haar allereerste optreden binnen de openbaar vervoer sector – en OV-Ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven benadrukten beiden de kansen die er liggen voor het openbaar vervoer en het belang van marketing en gezamenlijkheid om deze kansen te grijpen. Vervolgens kregen de deelnemers in de vorm van de Jonge Veranderaars film die ten grondslag lag aan dit congres nog wat inspiratie van de organisator mee.

Gezamenlijk doen stond centraal in de vier workshops met als thema’s: ‘de klant van morgen’, ‘OV-marketing is citymarketing’, ‘marketing in conurrentie’ en marketinglessen uit andere sectoren’. Hoewel de output varieerde van een ‘Smart mOVe’ promotiecampagne tot een volledig uitgewerkte ideale reis voor een Brabantse studente, bleek de rode draad toch snel gevonden: we kennen onze klanten, het Nederlandse openbaar vervoer scoort – ook in internationaal perspectief – goed en we beseffen binnen de sector dat we elkaar nodig hebben. Nu is het alleen nog zaak het openbaar vervoer op een aansprekende wijze als een totaalproduct te verkopen.

Jeltje van Nieuwenhoven stelde dan ook in haar slotpleidooi dat het nu afgelopen moet zijn met het gedoe. De wensen van de verschillende klantgroepen centraal en doen(!); dan is zij als OV-ambassadeur en als frequente reiziger tevreden. Dat de wil hiertoe aanwezig is, bleek uit de betrokkenheid en goede sfeer tijdens de bijeenkomst. De Jonge Veranderaars hebben de voorzet gegeven, nu is het aan de marketingverantwoordelijken in bedrijfsleven en politiek om ‘m in te koppen. “Of dit nu meteen sectorbreed gebeurt, of dat twee mensen hier vandaag besluiten gezamenlijk iets op te pakken; in beide gevallen ben ik dik tevreden”. Zo sloot de voorzitter van de Jonge Veranderaars de bijeenkomst.