JV pleit voor meertalige reisinformatie

In Nederland profileren wij ons graag als een internationaal georiënteerd land. Wij willen dat onze Randstad concurreert met metropolen als Londen en Parijs. Op het gebied van reisinformatie in het openbaar vervoer hebben wij echter nog een inhaalslag te maken. Te vaak wordt cruciale reisinformatie alleen in de Nederlandse taal vermeld.

Als Jonge Veranderaars vinden wij dat alle bezoekers die het Nederlands niet machtig zijn (toeristen én expats) drempelvrij het Nederlandse ov moeten kunnen gebruiken. Daarom pleiten wij voor meertaligheid op het gebied van reisinformatie.

Zo vragen wij aandacht

Er zijn wel ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid, maar dat gaat nog niet snel genoeg. De RET roept sinds kort in’t Engels om, maar de Engelstalige website geeft een foutmelding. In’t Amsterdamse denkt men in de metro enkel te volstaan met het woordje ‘uitgang’. Daarentegen is er wel een gedeelte van de website in wat Europese talen, maar dat staat erg goed verstopt. Bij de trein is het niet veel beter. De meeste informatie over in- en uitchecken is enkel in het Nederlands en de website is enkel in het Engels.

Dat is anders bij de vervoerders waar we ons graag aan spiegelen. De Londense kaartautomaten ‘spreken’ zeven talen. De website van het Parijse RATP is zelfs in het Japans te raadplegen en Bahn.de is beschikbaar in de talen van alle buurlanden (daar kan alleen de Haagse HTM aan tippen met een Duitstalige website).

En wat zou een Nederlandse toerist ervan vinden als de metro-uitgangen van Moskou en Peking alleen zo staan aangegeven: выход of 出口

Aangezien voor internationale ov-reizigers vrijwel niet vertegenwoordigd worden in de klanttevredenheidsonderzoeken, doen wij dat. Omdat we een internationaal georiënteerd en gastvrij land willen zijn.