Het OV-diner 2019

Op donderdag 28 november vond het jaarlijkse OV-diner plaats bij Restaurant de Markt in Utrecht.
Met meer dan 70 young professionals hebben wij geluisterd naar vier interessante visies voor Mobiliteit in de Toekomst.

Tom Jansen- Ricardo Rail
Tom vertelde over automated vehicles en de ontwikkelingen op dit gebied. Maar ook over de issues waar automatisering mee wordt geconfronteerd zoals veiligheid en cybersecurity.
Bekijk hier de presentatie.

Eric Luiten- Spoorbouwmeester
Eric is de Spoorbouwmeester van het moment. Hij leidt Bureau Spoor­bouwmeester, een onafhankelijk adviserend orgaan voor ontwerp en vormgevingsopgaven binnen de spoorsector. Hij vertelde waar allemaal rekening mee gehouden moet worden in het ontwerpen van een station en bij het vernieuwen van een station. Wil je meer weten over Bureau Spoorbouwmeester? Kijk dan op de site.

Freek Bos- Rover
Freek presenteerde de visie voor de reizigers, maar jaagde vooral de discussie aan.
Is de bus echt de oplossing voor de toekomst? Wat betekent een (centraal) station voor reizigers? Bekijk hier de presentatie.

Nadieh Roodbeen- P2
Nadieh viel op het laatste moment in en nam ons mee in haar afstudeerscriptie bij Mercedes: De Automobilist van de Toekomst. Ze vertelde hoe ze onderzoek heeft gedaan en hoe de ideeën tot stand kwamen. Lees hier haar whitepaper.

Tot volgend jaar bij een nieuwe editie van het OV-diner!