Het Experiment; de conclusie

Tijdens Het Experiment stelden honderd jonge en oude veranderaars zich beschikbaar aan de (pseudo) wetenschap.
Een uitdagende logistieke planning bracht de deelnemers in zestien teams, door vier van de veertig verschillende cellen.

Iedere cel was een experiment op zich, onderdeel van een groter experiment; “Welke invloed hebben verschillende emoties en omstandigheden op de prestaties van nieuw gevormde teams?”
De teams werden door hun begeleider, zeer behendig door vier typen cellen geloodst: Teambuilding, Bezinning, Stress, en de Railforum Ledenraadpleging. Na iedere cel werden de deelnemers ondervonden aan een korte vragenlijst.
De prestatie werd getoetst met de Marshmallow challenge. Een proef om in teamverband een zo hoog mogelijk toren te maken van ongekookte spaghetti, marshmallows en schilderstape.

De aanpak, de benodigdheden

 • Een naam: Het Experiment
 • Een diversiteit aan proefkonijnen
 • Een weloverwogen vragenlijst (zowel voorafgaand aan, als tijdens een experiment)
 • Labjassen
 • Hypothesen, resultaten en conclusies

De hypotheses

 • Gemengde teams presteren beter dan teams met alleen jonge mensen
 • Teams die langer bij elkaar zijn presteren beter
 • Teams die geen stress ervaren, presteren beter
 • De voorafgaande activiteit is van invloed op het resultaat
 • Een hoog energieniveau zorgt voor veel vertrouwen
 • Het energieniveau is hoger na teambuilding dan na stress
 • Deelnemers hebben na de ledenraadpleging minder energie
 • Teams met eenzijdig samengestelde karakters presteren minder
 • Een team dat bestaat uit mensen met claustrofobie presteert minder in een kleine ruimte

Enkele resultaten van Het Experiment

 • Van vingerverven krijg je vieze handen
 • Lege ruimten zijn saai
 • Met thee drinken komen goede gesprekken op gang
 • Een dichte deur kan je niet intrappen
 • De gemiddelde torenhoogte is 71,4 cm
 • Het team met dezelfde karaktereigenschappen en met claustrofobie presteren onder het gemiddelde (respectievelijk 68 en 25 cm)

Lees in de presentatie meer over de resultaten van bovenstaande hypotheses!