Generaties beter benutten-verslag

De OVsector staat voor verschillende uitdagingen; de kwaliteit moet beter, de kosten moeten lager, het moet innovatiever en klantgerichter. We zijn als Jonge Veranderaars continu bezig om met innovatieve ideeën te komen. We merken dat het soms moeilijk is om deze ideeën ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. We lijken soms een andere taal te spreken dan onze collega’s van andere generaties. In navolging op de presentatie van Peter Beerten op het jaarcongres van afgelopen jaar, hebben we Ellen Lastdrager en Petra Kerstens van Twynstra Gudde uitgenodigd om ons meer te leren over hoe we generaties beter kunnen benutten in onze eigen organisaties.

Op woensdag 20 maart kwamen op uitnodiging van de Jonge Veranderaars vier generaties die werken bij Railforumleden samen voor de bijeenkomst ‘Generaties beter benutten’.

Petra Kerstens gaf een korte introductie over wat generaties precies zijn.  De generatie waar je toe behoort, is de sociale ruimte waarin je opgroeit. Dit levert verschillende indrukken, beelden en opvattingen op. Dit is zo vanzelfsprekend, dat het je niet opvalt, maar dit werkt wel door in je denken en handelen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kun je ontdekken wat er in jou generatie ‘normaal’ is en speelt.

Er werden 4 generaties benoemd: de Babyboomers, de generatie X, Y en Einstein. Bekijk hier de presentatie van Twynstra Gudde voor meer informatie over de verschillende generaties.

We gingen uiteen in de aanwezige generaties. Hier konden we onderling praten over wat ons als generatie kenmerkt. Hoe was het vroeger thuis? Werkte je moeder? Hoe ging de studiekeuze, was die geheel vrij? Welke programma’s keek je? Wat deed je na school? Waar ging je naar toe op vakantie? Vragen die de nodige herinneringen naar boven haalde. Na een half uur was het tijd om elkaar te vertellen waar je als generatie ‘voor stond’.

Het was een feest van herkenning. Iedereen voelde zich thuis in zijn/haar generatiebeelden. In een werkomgeving kan het helpen om collega’s niet alleen als individu te zien maar ook als onderdeel van een generatie met bepaalde gemeenschappelijke beelden.

Bij de jongste generatie overheerste het gevoel dat thuis alles mocht, moeder zat niet meer thuis te wachten met thee en koekjes, en ze hebben ontelbaar veel keuzes. Bij de generatie Y was het gevoel weer anders: ‘Wij zijn de generatie die geen tegenspoed kent/kende. Wij zijn gewend dat er dingen aan ons gevraagd worden, dat onze mening er toe doet. Wij zien veel mogelijkheden, en zijn niet gebonden aan jarenlang voor eenzelfde bedrijf werken. Wij switchen snel van baan.’ Bij generatie X was het iets tegenovergestelds als bij generatie Einstein: ‘Wij zijn de generatie waar de moeder nog wel met thee thuis zat te wachten, en wij stonden niet centraal als onderdeel van het gezin’.  De Babyboom generatie sloot af. ‘Onze ouders hadden het niet breed, we hadden ook geen speelgoed en snoep was er nauwelijks, we moesten onszelf vermaken en hard ons best doen om te bereiken wat we wilden’.

Na dit gepresenteerd te hebben aan elkaar, gingen we opnieuw uiteen. Nu met de generaties gemengd. We gingen samen in gesprek over de vraag hoe iedereen de generatiedynamiek in zijn eigen werkomgeving ervaart, en waar er mogelijkheden zijn om de verschillen beter te waarderen en benutten. Er kwamen verschillende vragen boven. Zijn generaties echt van belang in een organisatie? Of verschillen individuen gewoon van elkaar? De jongere generaties hebben behoefte aan andere, flexibelere werkverbanden, maar kan dat in deze tijd? Of is dit juist iets voor deze tijd? Hoe kunnen we transparanter zijn in onze communicatie naar klanten, generatie Y wil eerlijk vertellen wat er speelt, maar wordt dit door collega’s dan gezien als verrader? Hoe zouden we meer in co-creatie kunnen werken, en niet zozeer de klassieke rolverdeling aanhouden maar met meer gedeelde verantwoordelijkheid? Helaas was er kort tijd, en is dit een onderwerp waar je niet snel over uitgepraat raakt.