Congres Toekomstbeelden ov en spoor

Datum: woensdag 27 januari 2016
Tijd: 13:00 uur tot 17.30 uur
Locatie: 7AM, Buitenhof 47 in Den Haag

De Railforum leden van de Moreelse Tafel hebben gezamenlijk toekomstbeelden voor het ov en spoor opgesteld. Gerard Snel, programmamanager Toekomstbeeld ov, neemt het gedachtegoed in ontvangst en gaat kort in op de scenarioverkenning en het knoppenbord. Accent van het congres is gedachtevormend, zodat de staatssecretaris en haar ambtenaren de inhoud kan meenemen in de totstandkoming van de Omgevingsvisie. De resultaten van de Moreelse Tafel zijn ook een bron van inspiratie voor het vervolg aan de landelijk en landsdelige tafels. Samen brengen we kansen en risico’s voor het vervolg in beeld en gaan daarbij de ‘spannende’ dingen (ambitie, governance, capaciteitsontwikkeling, confrontatie personen vs. goederen, et cetera) niet uit de weg. In de deelsessies verwachten we discussies over de ‘open eindjes’ zoals verlenging infrafonds, rollen en verantwoordelijkheden, MaaS (Mobility as a Service), snelbussen, inplannen goederentreinen, nieuwe grote investeringsprojecten, ruimtelijke ontwikkelingen en financiering.

 Vooraf ontvangen de deelnemers een reader met de verschillende Toekomstbeelden. Hierdoor zijn de presentaties kort en is er voldoende ruimte voor discussie.

Programma:
13.00 uur     Inloop met lunch (’s ochtends is er een apart programma over Light Rail)
13.30 uur     Welkom en overall presentatie Moreelse Tafel door Maurits Schaafsma
13.45 uur     Korte pitches over: personenvervoer door Bas Govers en goederenvervoer door Pepijn van Wijmen.
14.15 uur     Overdracht gedachtegoed aan Gerard Snel met korte stand van zaken van het proces (schaalniveaus, knoppenbord en scenario’s)
14.30 uur     Inspiratie sessie over risico’s, kansen en open eindjes voor deelsessies
15.00 uur     Pauze
15.45 uur     Per vervolgactie discussies in deelsessies:

– ambities voor het railvervoer in Nederland (urgentie, draagvlak, scenario’s) o.l.v. Menno Olman
– economisch en maatschappelijk belang van het railgoederenvervoer o.l.v. René van der Plas
– Nederlandse ambities en acties voor internationale railverbindingen o.l.v. Bas Bakker
– uitwerking Zuidvleugel o.l.v. Willem Benschop en Pepijn van Wijmen
– concretisering voor de A2 corridor o.l.v. Maurits Schaafsma en Bas Govers

16.45 uur     Plenair terugkoppelen van de dilemma’s en wie pakt welke actie op?
17.00 uur     Maatschappelijk debat over de toekomstbeelden met o.a. politici, leden van ov- en spoortafels, consumentenorganisaties, wetenschap en programmamanagers
17.30 uur     Netwerkborrel

Dit is een bijeenkomst georganiseerd door Railforum, wij als fris denkende JV’ers zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te discussiëren.

Zin om te komen? Meld je aan via de website van Railforum!

Op dezelfde locatie vindt van 09.00 tot 13.00 uur de Dag van de Light Rail 2015 plaats, ook hier zijn JV’ers van harte welkom.