Winterhard Spoor

Dinsdag 24 augustus was het zo ver: de denk- en deelsessie Winterhard Spoor. Aanwezig waren 30 JV-ers, 25 leden van WisselWerking en Jan Los als programmadirecteur. De bijeenkomst in het Trefpunt van NS startte in het auditorium met een presentatie van Jan (zie bijlage). Hij lichtte de winterproblematiek toe, het onderzoek van Twynstra Gudde, aanbevelingen, werkpakketten en acties. Alle acties moeten leiden tot een robuuster systeem, opgebouwd uit verschillende ‘verdedigingslinies’, zoals een degelijke infra lay-out, logistiek plan, maar ook accurate bijsturing en reisinformatie ‘voor het geval dat’.

Na de presentatie behandelde ceremoniemeester Job van Beek kort vijf relevante thema’s die spelen binnen het programma Winterhard Spoor: Alertheid, samenwerking, ketenbesef, reisinfo en aantoonbaar oefenen. De 50 deelnemers verdeelden zich vervolgens in 5 groepen, waarbinnen bij elk een thema verder werd uitgediept. De groepen bleken aardig gemêleerd: bouwers, ingenieurs, exploitanten, infrabeheerders, allen aan één tafel. De resultaten bleken tijdens de plenaire terugkoppeling zichtbaar relevant voor Jan. Hij neemt de resultaten mee in het programmaoverleg.

Genoeg gewerkt. Het programma werd afgesloten met een buffet.

Bram Schaper