Winterhard Spoor take 2

Woensdag 6 april 2011 kwamen de Jonge Veranderaars, Wisselwerking en Young ProRail samen voor de follow-up van de activiteit Winterhard Spoor die midden 2010 plaatsvond. Erik Sigger (Stafdirecteur Service Management bij NS) en Jan Los (Directeur Verkeersleiding bij ProRail) presenteerden toen namens het Winter Regieteam de plannen waarmee de winter van 2010 soepel zou verlopen. Wat is er met die plannen gebeurd? Wat ging er goed, wat ging er mis en waar moeten we als een gek aan gaan werken?

Wij zijn blij dat Erik en Jan ook bij deze follow-up van de partij wilden zijn. Beiden gaven aan na de nieuwe perikelen eind 2010 wel even met lood in de schoenen naar kantoor te gaan. Net als al het andere personeel en de reizigers vonden zij het hartverscheurend om te zien dat afgelopen winter wederom niet zo soepel verliep als gewenst. Maar goed… er is geen tijd om te treuren, de focus moet weer op de toekomst en de betrokken partijen timmeren  keihard verder aan de weg naar een Winterhard Spoor.

2010: Hoe zat het ook alweer?
In 2010 stelden men zes terreinen vast waarop verbeteringen moesten plaatsvinden.

Plaatje verdedigingslinie (cirkel van 6)

De buitenste linies bestaan uit zaken die je van te voren kunt regelen. De binnenste linies bestaan uit zaken die geregeld moeten worden op het moment van een calamiteit. Afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de buitenste linies om calamiteiten te voorkomen. Zo zijn bijvoorbeeld 2500 van de 5500 wissels vernieuwd, is een alternatieve dienstregeling toegepast, zijn 1400 rijtuigen meer ‘winterhard’gemaakt en is op het OCCR een weerbureau opgericht met spoorspecifieke weerberichten.

Kortom, er gebeurde een heleboel positieve dingen. Iedereen was zo enthousiast dat men besloot een campagne te lanceren waarin men verkondigde dat het spoor winterklaar was. En daar schiep NS uit enthousiasme verwachtingen mee die we onmogelijk waar konden maken. Het is nu eenmaal zo dat als alle vormen van transport problemen ondervinden door een combinatie van extreme weersomstandigheden, we niet met z’n allen moeten verwachten dat het spoor nergens last van heeft. In een volgende campagne legt men de nadruk dan ook eerder op wat er allemaal gebeurd om het beter te maken  en de toewijding van het spoorpersoneel. Hoe dan ook, het vertrouwen van de reiziger moet worden teruggewonnen.

2011

Op dit moment werkt men hard om alle resterende wissels en wisselverwarming te upgraden. Er worden meer treinstellen op voorraad gehouden voor het geval ze nodig zijn en er wordt sneller overgeschakeld op een nooddienstregeling. Daarnaast ligt er een nieuw actieplan spoor voor knooppunt Utrecht.

De vraag aan de aanwezige young professionals:
Wat kunnen we dit jaar nog meer doen om er voor te zorgen dat de ontworpen verdedigingslinies beter stand houden?

Verbetervoorstellen
In vier teams gingen zij aan de slag met de verdeigingslinies ‘Betrouwbare Assets’, ‘Snel Herstel’, ‘Bijsturing en Reisinfo’(2x). Na een flinke brainstorm presenteerden de teams hun verbetervoorstellen aan ‘de Minister’ (Nicolien Hermens, procesmanager bij ProRail) en ‘topambtenaren’Erik Sigger en Jan Los.

1. Betrouwbare assets
Opbouw in korte, middellange en lange termijn maatregelen. Op korte termijn aandacht voor het uitgebreider testen van infra en materieel. Denk aan de stresstests die ook voor banken gelden. Op middellange termijn dient de aandacht vooral op de controle van kritieke processen te liggen, zoals het materieel (NedTrain) en infra op knooppunten (ProRail). Ten slotte is de wens om op lange termijn meer te innoveren. Een treffend voorbeeld is hier een verbeterde klimaatkamer voor spoorwegmaterieel die met steun van andere Europese vervoerders aangeschaft zou kunnen worden.

2. Snel herstel
Mochten de betrouwbare assets tóch niet alle problemen kunnen voorkomen, dan is snel herstel van materieel en infra noodzakelijk.

Ten aanzien van de infra is het advies om ervoor te zorgen dat monteurs zo spoedig mogelijk bij de kapotte infra kunnen komen. Wonen de verantwoordelijke monteurs wel voldoende dichtbij de kwetsbare wissels? Is het mogelijk om (bijvoorbeeld) bouwvakkers die in de buurt wonen die toch niet tijdens slechte weersomstandigheden kunnen werken simpel op te leiden als monteur? Ook is aandacht besteed aan het idee om conducteurs en machinisten op te leiden om eenvoudige wisselstoringen op te lossen. Dit zou ook een perronopzichter kunnen doen bij wisselstraten bij de stations.

Voor wat betreft het snel herstel van materieel is het voorstel om in alle onderhoudsbedrijven de kennis en outillage te hebben om al het materieel te kunnen onderhouden. Ook zouden een aantal componenten van treinen mogelijk makkelijker te vervangen dan te herstellen zijn. Ten slotte is het advies om met leveranciers scherpe contractuele afspraken te maken ten aanzien van de leveringstermijnen van componenten. Hoe sneller, hoe beter.

3. Bijsturing
De bijsturing van NS is een buitengewoon kritische afdeling, omdat vanaf hier de klant gaat merken dat het niet goed gaat met de dienstregeling. Ideeën die hierover zijn geopperd gingen vooral over de communicatie tussen bijsturing en het rijdend personeel. Het advies is hier: “don’t call us, we call you”. De bijsturing neemt zelf contact met het personeel op, om zo te voorkomen dat zij overvraagd worden. Daarnaast hebben de meeste vragen betrekking op dienstwijzigingen. Dit deelproces zou geautomatiseerd kunnen worden door op de RailPocket  een “ik-ben-aangekomen-op-het-station-en-ben-gereed-om-een-nieuwe-dienst-te-doen”-knop. Als een medewerker hierop drukt kan het verbeterde systeem van de bijsturing vervolgens automatisch via de RailPocket een nieuwe dienst aanwijzen die de medewerker digitaal accepteerd (of weigerd?). Het toekennen van gewijzigde diensten wordt hiermee automatisch afgehandeld.

4. Reisinformatie
Het uitgangspunt is hier: van reisinformatie naar reizigersinformatie. Dit betekent dat het concreet en relevant moet zijn voor reizigers. Om hier in een stroomversnelling te geraken, is het idee om één databron te maken waar alle informatie uitgehaald kan worden. Deze bron dient voor iedereen toegankelijk te zijn, zodat zowel ProRail als NS, mogelijk met andere (commerciële) partijen deze bron kan gebruiken voor het verstrekken van reizigersinformatie. Zo wordt de verdere ontwikkeling van informatie via Twitter, Apps en internet meer ondersteund.

Resultaat van de activiteit
De vier uitgewerkte verbetervoorstellen zijn enthousiast in ontvangst genomen door de Minister en de topambtenaren. Ze spraken hun specifieke voorkeur uit voor het idee om het toekennen van gewijzigde diensten vanuit de bijsturing verder te automatiseren. Dit idee is volgens hen dermate kansrijk dat ze graag tijd vrijmaken om dit idee verder uit te diepen. Een prachtig resultaat.