Spoorvisie 2030

Vertragingen, verstoringen en een aantal ongevallen op het spoor zorgen al jaren voor een aanhoudende discussie over de kwaliteit van het Nederlandse Spoor. De chaos tijdens de wintermaanden deed de discussie verder aanzwellen. Een lange termijnvisie- en strategie voor de inrichting en het gebruik van het spoor ontbreekt eigenlijk. Daarom hebben een groep enthousiaste jongeren, werkzaam in het spoor, besloten om vanuit de branche een gezamenlijke visie op te stellen waar we de komende 20 jaar samen onze schouders onder kunnen zetten.

Volg de ontwikkelingen van de Spoorvisie 2030 via Linkedin of via Twitter.