Samen op Reis / JV – Herfstsessie 1

Datum: 14 oktober
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Utrecht (zaal 18)

“Hoe kunnen we OV-concessies flexibeler inrichten, zodat ze meer innovatie stimuleren?”

Dat is de centrale vraag bij de Herfstsessie op 14 oktober. Tijdens de Summer Challenge van ‘Samen op reis’ zijn deze zomer jonge medewerkers binnen de OV- & Spoorbranche met elkaar in discussie en aan het werk gegaan. Hoe kunnen we het OV leuker, beter en makkelijker maken? Het blijkt dat vervoerders zich vaak niet innovatief inzetten voor een zo goed mogelijk OV-product.

Onze groep, bestaande uit medewerkers van verschillende vervoerders, reizigersorganisaties en overheden, heeft een opzet gemaakt voor een meer flexibele concessievorm om innovaties gedurende de looptijd van OV-concessies te stimuleren. De initiatiefgroep van Samen op Reis heeft ons gevraagd om dit idee verder uit te werken. Hiervoor organiseren we op 14 oktober een interactieve sessie, waarbij collega’s uit de branche samen komen die zich met concessies bezighouden.

Tîjdens deze sessie pitchen wij de ideeën van de Summer Challenge groep bij een panel: Wim van Tilburg (directeur, CROW/KpVV), Nico van Paridon (manager OV, Stadsregio Amsterdam), David Eerdmans (Concessie-expert, Inno-V) en Jan Reinier van Angeren (Aanbestedingsjurist, Stibbe). In een discussie gaan we samen de kansen en meerwaarde, maar ook de belemmeringen en randvoorwaarden in beeld brengen. Vervolgens maken we een actieplan waarin staat wat er nodig zou zijn om die flexibele concessie te kunnen implementeren. Op basis hiervan willen wij ons concept voor flexibele concessies verder uitwerken, zodat we samen meerwaarde met het OV kunnen behalen.