Kijkje nemen bij Kijfhoek

Het was weer eens tijd voor een goederenactiviteit van de Jonge Veranderaars. Keyrail opende zijn deuren om een kijkje te nemen op emplacement Kijfhoek. Ruim 40 geïnteresseerden verzamelden zich op station Zwijndrecht waarna we naar het terrein van Keyrail reden.
Na ontvangst door Patrick Timmermans, Gordon de Munck en Daniël Broeke heette Cees Tommel (directeur Keyrail en voorzitter Railforum) iedereen welkom. Een korte introductie van de Betuweroute volgde. Keyrail exploiteert de Betuweroute; dit houdt in dat Keyrail de capaciteit verdeelt, zorg draagt voor beheer en onderhoud en verantwoordelijk is voor de verkeersleiding. De aandeelhouders zijn ProRail (50%), Havenbedrijf Rotterdam (35%) en Haven Amsterdam (15%).  De missie van Keyrail is het creëren van doorgaande paden van de havens richting het Europese achterland voor vervoerders, verladers en operators. Hierbij ligt de focus op groei van het railgoederenvervoer. Imago en reputatie van het goederenvervoer speelt hier ook een rol in. Keyrail heeft de ambitie hét te loket zijn voor railgoederenvervoer in Nederland.

Max Philips nam ons mee naar de klanten van de Betuweroute. Een goed opererende verkeersleiding en onderhouden spoorsysteem met maximale beschikbaarheid is wat de klant wil. Klanten willen graag een duurzaam imago, en daar kan het railgoederenvervoer goed aan bijdragen. Keyrail treedt daarbij op als een klantgerichte inframanager, die advies geeft op het gebied van logistieke concepten. Sinds de opening van de Betuweroute groeit het aandeel treinverkeer per dag. Een belangrijk aspect voor het internationale goederenvervoer is het beveiligingssysteem. In de omringende landen zijn andere beveiligingssystemen toegepast, waardoor de locomotieven niet op het Nederlandse spoor kunnen rijden. Doormiddel van aanpassing van de locomotieven kan dit opgelost worden. Dat is wel duur in aanschaf en gebruik.

2de Maasvlakte

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de realisatie van de Tweede Maasvlakte. Hier zullen in de toekomst een aantal nieuwe containerterminals gaan opereren met een mogelijke groei van vervoersstromen over de Havenspoorlijn en Betuweroute tot gevolg. De nieuwe containerterminals hebben zich gecommiteerd aan de bereikbaarheid en duurzaamheiddoelstellingen van het Havenbedrijf van Rotterdam. De absolute groei van het goederenvervoer per spoor zal daarmee verzevenvoudigen in 2035 ten opzichte van 2009!

Van Zee tot Zevenaar

Guus de Mol vertelt ons dat de Betuweroute bijdraagt aan het bereikbaar houden van Nederland, waarbij spoorvervoer en vervoer over water elkaar aanvullen en niet met elkaar concurreren zoals vaak verondersteld wordt. Door verschuiving van goederentreinen van conventioneel spoor zoals de Utrechtselijn, of Brabantroute naar de Betuweroute ontstaat meer capaciteit op de bestaande lijnen voor reizigersvervoer. Daarnaast levert de Betuweroute met alleen goederenvervoer, met maximale snelheden tot 80km/h, een optimaal gebruik van beschikbare infrastructuur op. Op normale tracés heeft sneller verkeer vaak hinder van het langzamere goederenverkeer, met alle vertragingen van beide vervoersstromen tot gevolg. Daarnaast liggen op de Betuweroute langs het gehele tracé droge blusleidingen en heeft de Betuweroute geen gelijkvloersekruisingen met wegverkeer in tegenstelling tot het conventionele spoor. De Betuweroute is daarmee de veiligste spoorverbinding van Nederland. De Betuweroute bestaat uit 48 km Havenspoorlijn (Maasvlakte tot Kijfhoek) en 112 km A15 tracé van Kijfhoek tot Zevenaar. Daarbij zijn er 8000 vergunningen nodig om het spoor te kunnen gebruiken bij twee provincies; 28 gemeenten en 7 waterschappen. Momenteel kunnen er 100 treinen per dag via Zevenaar de grens over naar Duitsland of vice versa.

Naast regelgeving staan we deze middag ook stil bij de innovaties van de Betuweroute zoals de wisselspanning en de beveiligingsystemen ERTMS/ECTS en ATB. In 2015 zal het Europese goederenverbinding zijn gegegroeid van Rotterdam tot Genu. Dit komt neer op een goederenspoor van 1500 kilometer. Deze verbinding zal in 2017 nog sneller worden wanneer de Gotthardspoortunnel geopend wordt.

Kijfhoek

Het in 1980 geopende Kijfhoek is de enige locatie in Nederland waar geheuveld wordt (het samenstellen en sorteren van goederenwagons). Helaas is het heuvelen niet meer van deze tijd nu er veel meer containervervoer is ten opzichte van vroeger. Op Kijfhoek  is er capaciteit voor 120 treinen of 4000 wagons per dag om te sorteren middels het heuvelen. Er liggen 42 opstelsporen van een lengte meer dan 700 meter. Deze volledige capaciteit wordt momenteel niet meer gebruikt. Daarbij is de vraag van klanten naar parkeerruimte voor goederenwagons toegenomen. Er wordt daarom nagedacht om een deel van de onbenutte opstelcapaciteit anders te gaan gebruiken, bijvoorbeeld een parkeerplaats van wagons.

Na een hapje en een drankje kregen we per bus een rondrit over het enorme terrein van Kijfhoek. We kijken terug op een informatieve middag.

Voor meer inhoudelijk informatie, bekijk hier dan de presentaties van Cees, Max en Guus.
Infographic Kijfhoek

Presentatie Keyrail voor JV 30 mei 2012-2