Gezocht: JV’ers voor het toekomstplan van het OV

Rover is onlangs begonnen met het maken van een gezamenlijk toekomstplan voor het OV. Vanuit dit perspectief zijn de Jonge Veranderaars gevraagd om een bijdrage te leveren aan het project wat Rover aan het opzetten is en in de zomermaanden gerealiseerd gaat worden. Ze willen erg graag jonge mensen betrekken bij hun project. Er gaan verschillende werkgroepen aan de gang met dit toekomstplan.

De verschillende werkgroepen met een aantal bijbehorende aspecten voor uitwerking zijn:

–          Outputsturing

 • Borgen betaalbaarheid en toegankelijkheid
 • Regierol op landelijk en regionaal niveau
 • (her)verdeling kosten en opbrengsten

–          Ketenbenadering

 • Naadloze aansluitingen
 • Bereikbaarheid van knooppunten
 • Één betaal- en tariefsysteem

–          Sociale Veiligheid

 • Formuleren basisveiligheid in het OV voor reizigers en personeel
 • Optimale instrumentenmix voor sociale veiligheid
 • Ruimte en prikkels in concessies

–          Productportfolio & Innovaties

 • Tariefstelling
 • Verdeling tussen spits en dal
 • Benutten informatie en mogelijkheden OV-chipkaart

–          Overkoepelende visies

 • Groei volume marktaandeel
 • Verbetering van kwaliteit en service
 • Efficiencyverbetering

De werkgroepen komen in de maanden juli-augustus 2 à 3 keer bij elkaar in Utrecht. De resultaten zullen aan het einde gepresenteerd worden op een afsluitende conferentie eind augustus.

Onze vraag is dan ook, welke werkgroep spreekt jou het meeste aan en met welke zou je uit de voeten kunnen? En natuurlijk, zou je dan bij deze werkgroep aan willen haken? Wellicht moet dit ook in overleg met je baas gebeuren.

Voor zowel Rover als de Jonge Veranderaars is het een leerzame uitwisseling. Het is een unieke kans voor ons om te ‘infiltreren’ en ook hier onze stem te laten horen! Wil je hier aan bijdragen, laat dit dan weten vóór 6 juli via de mail of linkedin.