Duurzaamheid overbodige ballast?

Op 11 maart 2010 stond de activiteit “Is duurzaamheid overbodige ballast?”op het JV programma. De activiteit vond plaats bij Bonder Recycling. Bonder Recylcing houdt zich onder andere bezig met de duurzame verwerking van ballast. Na een interessante rondleiding op het terrein gaf Dick van der Greft (ProRail) een presentatie over hoe de infrabeheerder omgaat met ballast en welke invloed zij heeft op de verwerking ervan. Na een zijsprong over de vele manieren waarop je met duurzaamheid om kunt gaan gingen de 40 aanweizge Jonge Veranderaars in discussie over verbeterpunten in de verwerking van ballast.

Samen met vertegenwoordigers van Bonder Recycling (Dirk Bonder en Maickel de Langen) en goederenvervoerder ACTS (Remco Staaijeren en Ciske Becks), ProRail en aannemer Strukton (Frans Rens) werden deze verbeterpunten verder onder de loep genomen. Iedere groep gaf aan wat de andere drie partijen zouden moeten doen om het werk van de partij die men zelf vertegenwoordigde te kunnen optimaliseren. Vanzelfsprekend werd de vraag ook omgekeerd gesteld: wat kun jij doen om het werk van de ander beter mogelijk te maken?

Download hieronder de resultaten.

Bekijk hier een interessant filmpje: Hyundai 450 kraan b.v.