Aanbesteden voor Dummies

29 februari was de vestiging Amsterdam van Goudappel Coffeng het strijdtoneel van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Startgraaf, een mooi stadje in Nederland. Met een opkomst van ruim 50 Jonge Veranderaars, die vrijwel alle tot het einde bleven, kan deze activiteit worden bestempeld als een groot succes!

Maar liefst 6 vervoerders streden om de concessie voor Startgraaf. De 6 waren allen gelegenheidscombinaties samengesteld uit Jong Veranderaars. Van te voren waren ze inhoudelijk bijgespijkerd door Erik van der Staak (zelfstandig adviseur) en Koen Idzenga (Significant). Erik besprak de keuzes, afwegingen en dilemma’s vanuit het perspectief van de overheid. Koen vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Algemeen directeur Jos van Kleef van de Goudappel Groep deed de introductie.

In groepjes kregen de fictieve vervoerders een halfuur de tijd om de tender van Startgraaf in te vullen en presentabel te maken voor de beoordelingscommissie. Uitdaging nummer 1 was hierbij de verbetering van imago en reputatie van het OV. Om het denkproces te ondersteunen, werden de eerste hapjes en drankjes op tafel gezet..

Eén vervoerder uitgesloten

Aandachtig luisterde de beoordelingscommissie vervolgens naar de presentaties van de tenders. Ze kende punten toe voor de kwaliteit van het marketingplan en voor de prijs. Real time werd ter plekke door middel van een rekensheet punten toegekend aan de verschillende vervoerders. Eén vervoerder bleek niet te voldoen aan het bestek en werd dus uitgesloten. Uiteindelijk rolde er uiteraard een winnaar uit: de vervoerder die met een goed doordacht marketingplan tegen een scherpe prijs de beoordelingscommissie had overtuigd! Op de vreugde van de winnaar en het verlies van de andere vervoerders werd nog even flink geproost!

Henk Doeke van Waveren, via Goudappel Coffeng