Back on Track 2017

 

Nederland wordt steeds drukker. We staan in de file of staan als sardientjes in de trein en in de metro. Er genoeg goede concepten om Nederland weer in beweging te brengen, maar die komen maar moeilijk van de grond. Als Jonge Veranderaars is het onze verantwoordelijkheid om een vuist te maken en te zorgen dat er schot in de zaak komt. Op Back on Track staan vijf concepten centraal waar wel wat actie op mag komen! Daarom vragen we jouw hulp om een actie uit te gaan voeren om deze vijf concepten in stroomversnelling te brengen. Doe jij mee? Schrijf je dan nu in voor Back on Track!

De vijf thema’s van Back on Track:
> Automatische Trein Besturing (ATO) – geleid door Alfons Schaafsma
Over een rails rijden zonder bestuurder. Dat moet toch kunnen? Als de auto het (zonder rails zelfs) al bijna kan, waarom ‘wij’ dan niet? In sommige buitenlandse steden rijden er al metro’s zonder metro-bestuurders, maar in Nederland komt dat zowel op het treinspoor als op het metro-spoor nog niet van de grond. De uitdaging zit niet zo zeer in de techniek, maar andere factoren? Welke factoren zijn dit en hoe kunnen we dit beslechten?

> Netwerkintegratie – geleid door Geert Kloppenburg
Fundamentele keuzes in het mobiliteitsbeleid zijn nodig om de stedelijke gebieden bereikbaar te houden. Het OV heeft veel groeipotentieel, in de stedelijke gebieden is een verdubbeling van het marktaandeel mogelijk. Dit vraagt wel om samenhangende OV netwerken. Deze workshop zal ingaan op hoe sprinter- en metronetwerk geïntegreerd kan worden en zo voor een soepele verbinding kan zorgen.

> Prijsbeleid – geleid door Huib van Essen
De portemonnee is één van de bepalende factoren voor de keuze van mobiliteit. Wie duurzame mobiliteit wil bevorderen zal het prijsbeleid daarop moeten afstemmen. Nu loont het nog om een eigen auto te hebben en achter in de file te sluiten en gewoon de drukke binnensteden in te rijden. Prijsbeleid zou erop moeten worden ingericht dat schoon, efficiënt, slim vervoer loon. Hoe krijgen we de geesten rijp om middels prijsprikkels duurzaam te gaan reizen?

> SmartBus – geleid door Carlo van de Weijer
De eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem ontketende in 1839 een ware revolutie. Ondertussen is het lang zo vanzelfsprekend niet meer dat het spoor de beste vervoersmodaliteit is. De workshop gaat onderzoeken wat er mogelijk is als je afstapt van het conventionele spoor en de bestaande spoorlocaties gebruikt om toegewijde busverbindingen aan te leggen.

> Deelsystemen – geleid door Kim Baas
Deelsystemen, zoals Abel en de OV fiets, groeien nu gestaagd, maar deze systemen zijn pas rendabel als deze op grote schaal worden gebruikt. Dus om deelsystemen beter te integreren in de opties van mobiliteit moet er een groter publiek zijn die hiervan gebruik maakt. Deze workshop gaat onderzoeken hoe de uitrol en het gebruik van deelsystemen kunnen worden versneld als voor- en na vervoer in het ov-systeem.

Het programma
Masterclass Anders Denken
(21 september / Seats2meet Utrecht)
16.00  Inloop
16.30  Introductie teams
17.00  Masterclass Anders Denken
18.00  Borrel

Werksessie Back on Track (28 september / Spoorwegmuseum Utrecht)
12.00  Inloop lunch
12.45  Start programma
13.15  Tijs Roelofs (Smart Mobility Officer @ Gemeente Amsterdam)
13.45  Bert Klerk (Oud ProRail CEO)
14.00  Werksessie verdeeld in 5 workshops
17.00  Pitchen voor de jury
18.00  Borrel

Interactie 2017 (5 oktober / Johan Cruyffarena Amsterdam)
De beste uitwerkingen krijgen de kans om hun idee te delen met de hele sector op Interactie, de relatiedag van 9292 en Translink.

Meld je nu aan

Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de teams, waarbij geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt!’ Er is plaats voor 50 personen.

Tot 21 september!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *