Het bestuur van de Jonge Veranderaars bestaat momenteel uit een vijftal leden. Het doel van het bestuur is enerzijds de missie, visie en doelstellingen te bewaken. Anderzijds willen zij hun leden zo goed mogelijk faciliteren en begeleiden in het verwezenlijken van hun ideeën. Ieder bestuurslid heeft een duidelijke taak en verantwoordelijkheid binnen de organisatie, deze is hierop aanspreekbaar. Daarnaast kan een bestuurslid geraadpleegd worden wanneer een Jonge Veranderaar geholpen wil worden met het verwezenlijken van zijn/haar idee of initiatief. Kenmerkend voor de bestuursleden is dat ze ruime ervaring hebben in het organiseren van JV activiteiten en initiatieven. Vragen/opmerkingen hierover kunnen hier gemeld worden. (De foto’s linken door naar het LinkedIn-profiel van het bestuurslid) Het bestuur wordt ondersteund door projectgroepen en commissies met wie zij samen alle events en studiereizen organiseren.

Bestuur

Nick Knoester  
Nick Knoester Allard Katstra  Jort Kuiper
GVB Arcadis  Stevin
Voorzitter &

Back-on-Track

Penningmeester &

Communicatie

 
 
Yves Kusters Ingrid Dankers
Strukton Railforum
Innovatiecongres

 

Secretaris &
SummerChallenge &
Studiereis